Juiste gegevens geeft duidelijkheid

Een goede personeelsadministratie is de sleutel om toekomstige personeelsproblemen voor te zijn! AJM plus brengt personeelsadministraties op orde en geeft organisaties advies om het zo te houden.

Hoeveel mensen hebben we in vaste dienst? Hoeveel geven we uit aan opleidingen? Wat is ons ziekte verzuim? Wat is de geschiedenis van deze medewerker bij ons bedrijf? Allemaal voorbeelden van vragen die bijvoorbeeld door de directie of leidinggevenden worden gesteld. Bij een goede administratie kunnen deze gegevens eenvoudig uit het systeem gehaald worden.

Voor de personeelsadministratie worden verschillende gegevens verzameld en verwerkt. Hierbij hoort de aan- en afmeldingen bij de van toepassing zijnde instanties, alle ziekte meldingen en verlof aanvragen.

Kortom: juiste gegevens geeft duidelijkheid en op langere termijn voorkomt het vragen waar geen antwoord op gegeven kan worden.