Personeelsvraagstukken

Kwalitatief en kwantitatief zorg dragen voor een goede personele bezetting om de doelstellingen van de organisatie op adequate wijze te behalen, in zowel het heden als in de toekomst.

Iedere ondernemer is hier mee bezig en krijgt dan te maken met uiteenlopende personeelsvraagstukken. AJM plus ondersteunt organisaties op een professionele manier bij de uitvoering hiervan, zoals:

 • Opstellen van de HR procedures en processen
 • Begeleiden van ziekteverzuim
 • Schrijven van een verzuimprotocol op maat
 • Opzetten en begeleiden van jaarlijkse gesprekken
 • Vormgeven van maatwerk opleidingsprogramma’s
 • Opstellen van competentie gerichte functieprofielen
 • Opstellen van een personeelshandboek
 • Ondersteunen bij persoonlijke en teamontwikkeling
 • Begeleiden van reorganisaties
 • Begeleiden van geschillen met medewerkers
 • Begeleiden bij ontslagzaken.

AJM plus begeleidt, afhankelijk van de wensen bij deze trajecten, of voert deze in zijn geheel uit.


Outsourcing

Een andere mogelijkheid is het outsourcen van alle personeelsvraagstukken op HR gebied. Dit kan een heel goed alternatief zijn. Efficiëntie en servicegerichtheid zijn hierbij twee sleutelwoorden, naast uiteraard de vakbekwaamheid. Het streven zal altijd moeten zijn, zowel de werkgever als de medewerker, het idee te geven dat de outsoucer een onderdeel van de organisatie is en geen externe dienstverlener. In onze visie kan alleen dan een optimaal resultaat worden bereikt.

Het outsourcen lijkt misschien niet voor de hand te liggen, maar het is uitermate geschikt, om door de juiste kwaliteit op de juiste plek te zetten er veel bespaard kan worden. Hieronder een aantal voordelen:

 • continuïteit: de outsourcer is verantwoordelijk voor het nakomen van gemaakte afspraken
 • flexibiliteit: de outsourcer is in te zetten bij pieken
 • Specialisme: de outsourcer zorgt voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

Het is voor veel ondernemingen prettig geen verplichtingen te hebben, die een vaste medewerker nu eenmaal wel met zich meebrengt maar toch te kunnen beschikken over diverse specialisten zonder zich nog verder zorgen te hoeven maken over de kwaliteit van de afdeling HR.