AJM HR Scan

Om een goed inzicht in de verbeterkansen en risico’s ten aanzien van het personeelsbeleid te krijgen, kunnen wij een AJM HR Scan uitvoeren. Dit geeft op snelle, efficiënte wijze concrete informatie over het niveau van het huidige personeelsbeleid en de mening van (groepen) medewerkers over dit beleid.

Uitvoering van de AJM HR scan geschiedt door documentstudie en een aantal interviews. Daarbij komen de volgende vraagstukken aan de orde:

  • Hoe ziet het personeelsbeleid er uit en sluit dit beleid aan bij de organisatie?
  • Hoe krijgt het instroombeleid vorm en hoe ziet het opleidings-, beoordelings – en beloningsbeleid eruit?
  • Hoe geeft de organisatie vorm aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

De HR Scan resulteert in een rapportage met een:

  • Analyse van het huidige niveau van personeelsbeleid en documenten;
  • Rapportage over de wensen van de geïnterviewden ten aanzien van het personeelsbeleid;
  • Advies van AJM plus over de invulling van het personeelsbeleid binnen de organisatie.

De rapportage wordt in een persoonlijk gesprek gepresenteerd, waarna er afspraken worden gemaakt over het vervolg. Door te starten met een HR scan wordt de precieze behoefte beter vastgesteld. AJM plus ondersteunt indien gewenst bij het toepassen van de aanbevelingen.